Broekers-Knol gekozen als Voorzitter Eerste KamerDe Eerste Kamer heeft dinsdag 2 juli senator Ankie Broekers-Knol (VVD) gekozen als haar nieuwe Voorzitter. Broekers-Knol was één van de vier kandidaten die zich beschikbaar hadden gesteld voor de functie. De andere kandidaten waren Hans Franken (CDA), Guusje ter Horst (PvdA) en Marijke Linthorst (PvdA). De nieuwe voorzitter werd gekozen na drie stemrondes. In de derde ronde stemden 41 van de 72 aanwezige Kamerleden op Broekers-Knol; één stem was ongeldig.

Direct na haar verkiezing kreeg Broekers-Knol de Voorzittershamer aangereikt door scheidend Kamervoorzitter Fred de Graaf (VVD). De Graaf vervulde de functie sinds 28 juni 2011 en kondigde onlangs zijn terugtreden als Voorzitter aan. De Graaf blijft in de Kamer als senator voor de VVD.

De nieuwe voorzitter dankte meteen na haar verkiezing haar voorganger Fred de Graaf. Vervolgens dankte zij de leden voor het in haar gestelde vertrouwen: "Het is ongemeen spannend geweest. Ik vind het fantastisch dat u uw vertrouwen in mij hebt gesteld. Ik zal mijn uiterste best doen om dat vertrouwen waar te maken. U kunt daarvan opaan!"

Broekers-Knol zei in haar plenaire verklaring voorafgaande aan de stemming dat de Senaat mag verwachten dat zij zich "vanuit een volstrekt onafhankelijke positie ervoor zal inzetten dat tijdens plenaire debatten het wetgevingsproces vlekkeloos en effectief verloopt." Tegelijkertijd wil zij de leden voldoende ruimte bieden voor de inhoudelijke kant van het debat: "Het gaat er per slot van rekening om dat de leden en bewinspersonen elkaar kunnen uitdagen tot scherpe argumentaties met als doel tot een deugdelijke afweging te komen over de aanvaardbaarheid van wetsvoorstellen."

Zij benadrukte dat de Eerste Kamer steeds toch vooral haar eigen afweging maakt. "Ik zal alles in het werk stellen om weerstand te bieden aan de positie waarin deze Kamer op dit moment door de buitenwacht wordt gemanoeuvreerd. De Kamer doet wat zij altijd heeft gedaan en wat haar opdracht is: het beoordelen van wetsvoorstellen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Vooraf speculeren of een wetsvoorstel al dan niet door de Kamer komt, is inderdaad speculatie." Als recente voorbeelden van de eigenstandige beoordeling van de Senaat noemde zij het wetsvoorstel voor de Nationale politie, de Herziening gerechtelijke kaart en de regulering van prostitutie. "De Eerste Kamer laat keer op keer zien dat zij haar eigen afwegingen maakt met als resultaat dat over een wetsvoorstel anders gestemd kan worden dan in de Tweede Kamer."

Op dinsdag 9 juli 2013 vindt de verkiezing van de Eerste en Tweede Ondervoorzitter plaats. Senatoren kunnen zich hiervoor kandidaat stellen tot 5 juli om 12.00 uur


Deel dit item: