Moties ingediend tijdens het debat over de inrichting van het openbaar bestuur op 18 juni 2013Op 2 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA en D66 stemden tegen.

Op 2 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Op 2 juli 2013 aangehouden. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.