Verklaring Voorzitter Eerste Kamer Fred de GraafDe Voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf heeft in de plenaire vergadering van 18 juni 2013 verklaard dat hij terugtreedt als Voorzitter. Hij gaf een toelichting op dit besluit. De Graaf gaf aan dat de motivatie voor zijn aftreden ligt in het negatieve beeld over zijn onafhankelijkheid dat is ontstaan ten aanzien van de samenstelling van de commissie van in en uitgeleide bij de inhuldiging van de Koning. De Graaf: "Een dergelijk beeld is niet goed voor een Kamervoorzitter." De Graaf is het niet eens met het beeld dat hij niet onafhankelijk zou hebben gehandeld. De Graaf: "Ik heb naar eer en geweten gehandeld, onafhankelijk zoals het een Voorzitter betaamt."

Na het afleggen van zijn verklaring droeg de heer De Graaf het voorzitterschap van de vergadering over aan ondervoorzitter Hans Franken. De heer Franken sprak bij het heropenen van de vergadering namens de gehele Eerste Kamer grote waardering uit voor de wijze waarop de heer De Graaf zijn functie de afgelopen twee jaar heeft vervuld. Ook sprak Franken namens de Kamer respect uit voor de beslissing die de Voorzitter heeft genomen. 

De Eerste Kamer is voornemens nog voor het zomerreces een nieuwe voorzitter en eerste ondervoorzitter te kiezen. Tot die tijd is de heer De Graaf formeel nog Voorzitter, maar zal hij deze functie tijdelijk laten uitoefenen door ondervoorzitter Hans Franken.


Deel dit item: