Dit wetsvoorstel wijzigt verschillende belastingwetten, zowel op het gebied van directe als indirecte belastingen (met inbegrip van enkele belastingwetten die gelden in Caribisch Nederland). Daarnaast wijzigt dit wetsvoorstel enkele andere wetten op fiscaal terrein. Het wetsvoorstel bevat technische en redactionele wijzigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 19 september 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel (EK 33.637, A) op 15 oktober 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 mei 2013

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat artikel XXIX, onderdeel A, toepassing vindt voordat artikel VII, onderdeel B, van het Belastingplan 2012 wordt toegepast.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel II, onderdeel H, in werking met ingang van 1 januari 2022.
 • 3. 
  Artikel II, onderdeel G, werkt terug tot en met 1 januari 2006.
 • 4. 
  Artikel I, onderdeel L, werkt terug tot en met 1 januari 2009.
 • 5. 
  Artikel XXVI, onderdeel E, onder 2, werkt terug tot en met 1 januari 2011.
 • 6. 
  Artikel I, onderdelen J en M, werkt terug tot en met 1 januari 2012.
 • 7. 
  Artikel I, onderdeel Ka, artikel II, onderdelen A en I, artikel III, onderdeel G, onder 2, artikel IV, onderdeel B, artikel IX, onderdeel C, artikel XIX, onderdeel G, artikel XXII, onderdelen C, D, E, F, G, H, I en J, en artikel XXIIA, artikel XXIIB en artikel XXV werken terug tot en met 1 januari 2013.
 • 8. 
  Artikel XI, onderdeel AA, onder 2, artikel XII en artikel XIII werken terug tot en met 1 maart 2013.
 • 9. 
  Artikel I, onderdeel D, artikel II, onderdeel B, artikel IV, onderdeel A, en artikel V werken terug tot en met 22 juli 2013.

Documenten

22