33.482

Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en RijnwoudeMet dit voorstel wordt de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude geregeld. De naam van de nieuw te vormen gemeente is Alphen aan den Rijn.

Met dit wetsvoorstel wordt het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland, ongewijzigd overgenomen. Aanleiding voor het voorstel tot deze samenvoeging is de wens van de betrokken gemeenten zelf om de eigen bestuurskracht te versterken met het oog op de adequate vervulling van de huidige en toekomstige lokale en regionale opgaven en taken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.482, nr. 2) is op 25 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 mei 2013 als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 november 2012

titel

Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

12