CII

Nota ‘Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.’Met de aanbieding van de nota 'Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.' (EK CII / 33.400, A) is door het kabinet Rutte II voldaan aan de toezegging (T01623) van de minister-president, in reactie op de motie-Kox (SP) c.s. over een integrale visie op de modernisering van de bestuurlijke organisatie (EK 33.400, L), dat de voornemens van het regeerakkoord ten aanzien van de bestuurlijke organisatie in samenhang worden gepresenteerd.


Stand van zaken 

De Eerste Kamer heeft op 18 juni 2013 met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gedebatteerd over de inrichting van het openbaar bestuur. Tijdens dat debat werd een drietal moties ingediend waarover op 2 juli 2013 is gestemd.

De Eerste Kamer heeft op 10 december 2013 het wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014 (33.750 VII) behandeld. De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 november 2013 (EK CII, H) met zijn reactie op de motie-Vliegenthart (SP) c.s. over een nadere analyse over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van de voornemens (EK CII, B) werd daarbij betrokken. De tijdens dat debat ingediende motie-Van Bijsterveld (CDA) c.s. over het opschorten van het (wetgevings)proces inzake de vorming van een Noordvleugelprovincie (EK 33.750 VII, C) is op 17 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA en D66 stemden tegen.


Kerngegevens

begonnen

28 maart 2013

titel

Nota ‘Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.’

schriftelijke voorbereiding


Documenten