IPU-delegatieleider Kim Putters: nieuwe principes voor duurzame ontwikkelingEen parlementaire delegatie onder leiding van de Eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer, Kim Putters (PvdA), neemt in de hoofdstad van Ecuador, Quito, deel aan de 128ste Assemblee van de Interparlementaire Unie (IPU), de internationale organisatie van nationale parlementen. De Nederlandse delegatie bestaat verder uit de Senatoren Hans Franken, Tweede ondervoorzitter van de Eerste Kamer (CDA), en Helmi Huijbregts-Schiedon (VVD), en de Tweede Kamerleden Klaas Dijkhoff (VVD) en Agnes Wolbert (PvdA). Het hoofdthema van de Assemblee is: van keiharde economische groei naar doelbewuste ontwikkeling (´Buen vivir´). Andere thema´s zijn onder meer: het redden van mensenlevens in conflictgebieden (met name Syrië), en natuurrampen en andere grote bedreigingingen voor de mens. Bijzondere aandacht is er voor de geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

In zijn bijdrage aan het debat over het hoofdthema zei Kim Putters dat het denken over economische groei, duurzame ontwikkeling en het in de praktijk brengen van mensenrechten moet veranderen. Een tekort aan actie na de totstandkoming van enige grote Verdragen heeft nadelige consequenties voor het milieu, de gezondheidssituatie en de toegang tot vitale sociale diensten en natuurlijke hulpbronnen. Hij bepleitte nieuwe principes voor het toegroeien naar economieën die participatie van allen ondersteunen, die leiden tot duurzame ontwikkeling, en die steun geven aan mensenrechten en democratie in plaats van het uitsluiten van groepen mensen.

In de vijf door Putters namens de Nederlandse delegatie bepleite principes gaat het om eigen verantwoordelijkheid van de individuele burger, gedeelde verantwoordelijkheid op internationaal niveau, duurzame ontwikkeling en welzijn als doel van publiek-private partnerschappen, het delen van sociale verantwoordelijkheid in de context van gereguleerde markten en het respeceteren van mensenrechten en democratie overal. Hij drong aan op een open dialoog met respect voor waarden en culturen. “Als parlementariërs vertegenwoordigen wij het volk niet door het overnemen van de verantwoordelijkheid van burgers voor hun eigen welzijn, maar door hen te steunen in het delen van verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving met betrokken en toegeruste mensen .”

Parallel aan de IPU vergadert de Association of Secretaries-General of Parliaments, de wereldvereniging van de griffiers van parlementen. Thema´s die in de vergaderingen van de ASGP aan de orde komen, zijn onder meer: institutioneel communicatiebeleid van parlementen, gemeenschappelijke normen en principes voor recrutering en loopbaanontwikkeling van parlementaire staf. De Griffier van de Tweede Kamer, Jacqueline Biesheuvel-Vermeyden, hield een inleiding over het onderwerp 'De kabinetsformatie in Nederland, controle en transparantie'. De Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, zal een algemeen debat inleiden en voorzitten over 'Integriteit, gedragsregels voor parlementariers en parlementaire staf'.


Deel dit item: