Eerste Kamer steunt partnerschapsovereenkomsten ontwikkelingssamenwerkingDe Eerste Kamer heeft op dinsdag 12 maart 2013 ingestemd met twee partnerschapsovereenkomsten over Europese ontwikkelingssamenwerking. Deze zijn gericht op het creëren van vrije handel tussen de Europese Unie en de leden van de groep van staten in Afrika ten zuiden van de Sahara, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.

Met uitzondering van de PVV stemden alle fracties (in afwezigheid van de Partij voor de Dieren) voor het wetsvoorstel Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten. De fracties van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, D66, OSF en 50PLUS stemden voor het wetsvoorstel Goedkeuring Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten en de Europese Gemeenschappen.

De Senaat nam daarnaast een motie aan van senator Smaling (SP). Alle fracties met uitzondering van de PVV (en in afwezigheid van de Partij voor de Dieren) stemden in met een motie die de regering verzoekt te bepleiten dat bij de voorziene herziening van de Cotonou Partnerschaps Overeenkomst in 2015 de Afrikaanse, Caribische en Stille Oceaan (ACP-)landen en economische regio's meer tijd krijgen naar een gelijk speelveld met de rest van de wereldeconomie toe te werken. In het debat van 5 maart 2013 gaf minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan dat zij de inhoud van de motie steunt, maar dat volgens haar niet zeker is dat er na 2015 een herziening van het Cotonou verdrag komt.


Deel dit item: