Dit voorstel van Rijkswet regelt de benoeming van een Regent voor het geval van erfopvolging door de troonopvolger die niet de leeftijd heeft bereikt waarop hij ingevolge de Grondwet kan aanvangen het Koninklijk gezag uit te oefenen.


Stand van zaken

De Verenigde Vergadering heeft het voorstel (1 (R1), nr. 2) op 9 juni 1981 zonder stemming aangenomen. De fracties van de PSP van beide Kamers is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

14 maart 1981

titel

Benoeming van een Regent voor het geval van erfopvolging door de troonopvolger die niet de leeftijd heeft bereikt waarop hij ingevolge de Grondwet kan aanvangen het Koninklijk gezag uit te oefenen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

met ingang van de dag na die van de afkondiging


Documenten

11