Dr. M.L. Vos (GroenLinks-PvdA) 1

Mei Li Vos (1970) is sinds 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Mevrouw Vos is vice-fractievoorzitter en fractiesecretaris.

Eerder was zij van 11 juni 2019 tot 13 mei 2023 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Zij is sinds 4 juli 2023 Eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer.

Mevrouw Vos is sinds 7 oktober 2021 voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Contact: meili.vos@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Eindhoven, 31 maart 1970
 • samenwonend

 

kinderen

 • 1 kind

 

woonplaats

 • Amsterdam, Noord-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: op woensdagen geef ik les aan groep 8

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: toezicht en advies op het dagelijks bestuur van het Bostheater

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: adviseren van het college van B&W over de nieuwe cultuursubsidieperiode

  advieswerk: ja

  sector: Cultuur

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De raad van toezicht fungeert als klankbord voor de werkorganisatie van het literatuurmuseum.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Een aantal maal per jaar fungeren als klankbord voor de medewerkers van deze stichting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Incidenteel advies voor de belangenvereniging van werkenden in de creatieve en culturele sector

  advieswerk: ja

  sector: Creatieve sector

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: SNDI leert scholieren debatteren, argumenteren en luisteren, onder andere door debattrainingen en het organiseren van debattoernooien.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Aanbevelen activiteiten IHC

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: Verkennen culturele veld Utrecht, opstellen rapport en advies cultuurnota

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Imby verbindt statushouders met ‘oude’ Amsterdammers door gezamenlijke activiteiten.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Stichting heeft als doelstelling duurzame continuiteit van HEMA te bevorderen, in evenwicht met alle stakeholders

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Cao-Onderhandelingen, projecten

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: beroeps- en belangenvereniging van schrijvers en vertalers in Nederland

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Cursus politiek-bestuurlijke sensitiviteit

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: bestuurder en onderhandelaar

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Klassiek muziekfestival

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Opleidingen

wetenschappelijk onderwijs

 • Sociale wetenschappen, NWO/UvA, vanaf 1 juli 1995 tot 20 juni 2001
 • Politicologie, Universiteit van Amsterdam, vanaf 1 september 1989 tot 26 augustus 1993

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023 en eerder vanaf 11 juni 2019 tot 13 juni 2023
 • beschrijving: SNDI leert scholieren debatteren, argumenteren en luisteren, onder andere door debattrainingen en het organiseren van debattoernooien.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Cao-Onderhandelingen, projecten

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: bestuurder en onderhandelaar

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: woordvoerderschappen economische zaken, wetenschap, zzp, staatsdeelnemingen, kansspelbeleid. Vice-voorzitter parlementaire enquete Fyra, vice-voorzitter commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: woordvoerderschappen EZ, MKB, ZZP, uitzendwerk. Vice-voorzitter commissie Rijksuitgaven

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: op woensdagen geef ik les aan groep 8

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: toezicht en advies op het dagelijks bestuur van het Bostheater

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: adviseren van het college van B&W over de nieuwe cultuursubsidieperiode

  advieswerk: ja

  sector: Cultuur

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De raad van toezicht fungeert als klankbord voor de werkorganisatie van het literatuurmuseum.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Een aantal maal per jaar fungeren als klankbord voor de medewerkers van deze stichting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Verkennen culturele veld Utrecht, opstellen rapport en advies cultuurnota

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Incidenteel advies voor de belangenvereniging van werkenden in de creatieve en culturele sector

  advieswerk: ja

  sector: Creatieve sector

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Imby verbindt statushouders met ‘oude’ Amsterdammers door gezamenlijke activiteiten.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Stichting heeft als doelstelling duurzame continuiteit van HEMA te bevorderen, in evenwicht met alle stakeholders

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Aanbevelen activiteiten IHC

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: adviseur publieke belangen en namens Orangegas bestuurslid van het Platform Duurzame Biobrandstoffen

  advieswerk: ja

  sector: circulaire economie

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: beroeps- en belangenvereniging van schrijvers en vertalers in Nederland

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Cursus politiek-bestuurlijke sensitiviteit

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Klassiek muziekfestival

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • beschrijving: woordvoerderschappen economische zaken, wetenschap, zzp, staatsdeelnemingen, kansspelbeleid. Vice-voorzitter parlementaire enquete Fyra, vice-voorzitter commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: woordvoerderschappen EZ, MKB, ZZP, uitzendwerk. Vice-voorzitter commissie Rijksuitgaven

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Publicaties

 • International cooperation between politics and practice: how Dutch Indonesian cooperation changed remarkably little after a diplomatic rupture (dissertatie), 20 juni 2001
 • De informatiesamenleving, bijvoorbeeld: hoe ICT inwerkt op de samenleving (met R. van der Ploeg), 1 juni 2002
 • De digitale kloof wordt dieper: van ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in vaardigheden en gebruik van ICT (redactie, met J.A.G. M. van Dijk), 1 april 2004
 • Empowerment. Over laten en doen (Met Karin van Doorn), 1 maart 2004
 • Het arbeidersparadijs, 1 september 2006
 • Politiek voor de leek. Een insiderverslag van een outsider, 28 april 2011

Hobby's

 • Koken, piano spelen

 


Reizen

 • doel: Werkbezoek Europees Parlement

  bekostiger: Europees parlement


Geschenken

 • betaald door: Stage Entertainment

  waarde: 140 euro

 • betaald door: Universal Maurice Group

  waarde: 56,10

 • betaald door: VNO-NCW

  waarde: geschat 400 euro


Anciënniteit

1871 dagen
(11 juni 2019 tot heden)