T01628

Toezegging Voorstel voor gesprek met Kamer over energieproblematiek en relatie tussen klimaat en energie (33.115)De Minister van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Faber-van de Klashorst, toe om zich een keer tot de Voorzitter te wenden met een voorstel om zich samen met de Kamer te verdiepen in de materie inzake de relatie tussen klimaat en energie, de achtergronden van de diverse oplossingen die de regering ziet voor de energieproblematiek en de voor- en nadelen die aan elk van die oplossingen verbonden zijn en daarover met de Eerste Kamer door te spreken.


Kerngegevens

Nummer T01628
Status voldaan
Datum toezegging 18 december 2012
Deadline 1 januari 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen energie
klimaat
Kamerstukken Wet opslag duurzame energie (33.115)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 12, item 17, blz. 95-96:

Minister Kamp:

(..)

Ik ben zeer graag bereid om met mevrouw Faber en de andere leden van de Eerste Kamer een keer door te spreken over de relatie tussen klimaat en energie, de achtergronden van de diverse oplossingen die wij zien voor de energieproblematiek en de voor- en nadelen die aan elk van die oplossingen verbonden zijn. Ik zal mij een keer tot de voorzitter wenden met een voorstel om ons gezamenlijk in die materie te verdiepen, maar dat zal dan op een andere wijze zijn dan dat we hier normaal in de Kamer met elkaar communiceren.


Brondocumenten


Historie