T01623

Toezegging Integrale visie modernisering bestuurlijke organisatie (33.400)De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een motie van het lid Kox (SP), toe dat hij kan aanbieden dat de minister van Binnenlandse Zaken een brief stuurt waarin hij de inhoud van het regeerakkoord in samenhang beziet en uitwerkt en waarbij de modernisering van de bestuurlijke organisatie van Nederland aan bod komt.


Kerngegevens

Nummer T01623
Status voldaan
Datum toezegging 4 december 2012
Deadline 1 juli 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Algemene Zaken
Kamerleden M.J.M. Kox (SP)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen bestuurlijke organisatie
modernisering
Kamerstukken Miljoenennota 2013 (33.400)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 2 blz. 35

De heer Kox (SP):

(...)

Op het lijstje met bestuurlijke hervormingen in het regeerakkoord is terug van weggeweest de deconstitutionalisering van de burgemeester, en krijgen we die van de commissaris der koningin erbij. Waarom eigenlijk? En wat wil de regering met de constitutionele toetsing van onze wetgeving, nu het initiatiefwetsvoorstel-Halsema aan zijn tweede lezing toe is? Gaat zij dwarsliggen of gaat zij mee? Zou het niet verstandig zijn om met een integrale visie te komen op de vraag welke democratische en bestuurlijke structuur ons werkelijk zou helpen de afstand tussen burger en bestuur te verkleinen en de bestuurbaarheid van het land te vergroten? Ook in de context van de Europese Unie, waarvan wij graag of niet steeds meer een deelstaat aan het worden zijn en waarbij het democratische tekort steeds groter wordt. Hoe zouden de Staten-Generaal beter in staat zijn medewetgever, regeringscontroleur en volksvertegenwoordiging te zijn? Dit zijn zaken waarover ook de Parlementaire onderzoekscommissie privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten wijze woorden heeft gezegd, die overgenomen zijn door deze Kamer.

(Handelingen I 2012-2013, nr. 7 blz. 72-73 indiening motie 33400, L)

Handelingen I 2012-2013, nr. 7 - blz. 79

Minister Rutte:

(...)

De motie-Kox c.s. (33400, letter L) gaat over een integrale visie op de modernisering van de bestuurlijke organisatie van Nederland. Ik meen dat het regeerakkoord hierin voorziet. Toch zegt de heer Kox dat hij meer wil. Wat ik nu wil aanbieden is, dat de minister van Binnenlandse Zaken een brief stuurt waarin hij de inhoud van het regeerakkoord in samenhang beziet en uitwerkt. Als ik deze motie zo mag lezen, waarbij wij dus niet een heel groot stuk moeten gaan schrijven, maar de heer Plasterk nog eens in samenhang benoemt hoe de verschillende elementen in het regeerakkoord in samenhang moeten worden bezien, laat ik het oordeel over deze motie graag aan de Kamer over.


Brondocumenten


Historie

 • 9 april 2013
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  Opmerking: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 28 maart 2013 de nota 'Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland' aan de beide Kamers aangeboden.
  documenten:
 • 4 december 2012
  toezegging gedaan