Senator Smaling bij jaarlijkse bijeenkomst Korea-VeteranenOp uitnodiging van de Ambassadeur van Korea in Nederland, de heer Lee Key-Cheol, vond op 13 december 2012 in Den Haag een bijeenkomst plaats van Nederlandse veteranen die in de jaren 1950-1953 hebben deelgenomen aan de oorlog in Korea. Bijzondere gasten op deze bijeenkomst waren de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Korea-Veteranen, de heer C.P.G.J. Motshagen, en de ondervoorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste Kamer, prof. dr. Eric Smaling.  

In zijn toespraak bracht de heer Smaling in herinnering dat 60 jaar geleden bijna 5000 Nederlandse militairen zijn ingezet bij de strijd in Korea, van wie er 122 het leven lieten. Het ging om een van de eerste missies onder auspiciën van de toen nog jonge Verenigde Naties. De Nederlandse militairen hebben zich ingezet voor de bescherming van democratie en waarden die Nederlanders en Koreanen delen. Mede door de inzet van de Nederlandse militairen kon Zuid-Korea uitgroeien van een van de armste landen ter wereld tot een van de meest welvarende.  

Smaling sprak de hoop uit dat inwoners van Noord-Korea ook eens in de verworvenheden van de moderne tijd mogen delen. De ondervoorzitter van de commissie BDO zette uiteen hoe de thema’s diplomacy, defense and development aid  (de drie d’s) thans geïntegreerd in de Eerste Kamer worden behandeld. De veteranen die zich wereldwijd namens Nederland hebben ingezet tot beëindiging van oorlogsgeweld en betere leefomstandigheden, verdienen grote waardering en kunnen rekenen op respect van de Eerste Kamer. Smaling onderstreepte dat de nieuwe Veteranenwet onlangs unaniem door de Eerste Kamer is aanvaard.  


Deel dit item: