Moties ingediend tijdens de Algemene politieke beschouwingen op 4 december 2012De afhandeling van deze moties vond plaats op 11 december 2012.

Na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor. 

Na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en PVV stemden tegen.

Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de SGP stemde tegen.

Na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV en SGP stemden tegen.

Ingetrokken.

Na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, PvdD en OSF stemden voor.

Na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, ChristenUnie, 50PLUS, PvdD en OSF stemden voor.