Moties ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 20 november 2012De 

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA en SGP stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, CDA en SGP stemden voor.

De

is aangehouden. De motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, CDA, GroenLinks, D66, OSF, 50PLUS en SGP stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA, ChristenUnie, SP, GroenLinks, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.