33.115

Wet opslag duurzame energieDit wetsvoorstel voorziet in de invoering van een nieuwe heffing op het verbruik van electriciteit en aardgas, de opslag duurzame energie, naast de al bestaande energiebelasting op dat verbruik.

Stimulering van duurzame energie vindt plaats via het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE). De SDE wordt verbeterd tot tot een meer efficiënte ‘SDE+’, waardoor kosteneffectiviteit en haalbaarheid van de verschillende opwekkingstechnieken uitdrukkelijker dan bij de SDE voorop staan. De SDE+ wordt vanaf 2013 gefinancierd uit de nieuwe heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.115, B) is op 29 november 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

12 december 2011

titel

Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

35