Senaat vraagt voorlichting Raad van State over democratische controle Europese regelgevingDe Eerste Kamer wil van de Raad van State weten of de huidige democratische controle op de totstandkoming en uitvoering van Europese regels op financieel-economisch terrein en monetair bestuur toereikend is. De Senaat heeft hierover dinsdag een zogenoemde 'voorlichtingsaanvraag' naar de Raad van State gestuurd. Hierin vraagt de Eerste Kamer onder meer welke waarborgen nodig zijn om de rechten en bevoegdheden van het Nederlandse parlement, in het bijzonder het budgetrecht, in de toekomst in stand te houden en welke - mogelijk nieuwe - democratische waarborgen nodig zijn wanneer souvereiniteit is of zou worden overgedragen.

De Eerste Kamer heeft zich de afgelopen maanden diverse keren gebogen over Europese besluiten op financieel-economisch en monetair terrein om de economische en financiële crisis het hoofd te bieden. Daarnaast zijn er voorstellen voor de toekomstige vormgeving van de Europese Unie.

De Eerste Kamer heeft de Raad van State gevraagd de voorlichting binnen zes weken te mogen ontvangen. De Eerste Kamer kan op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State om een dergelijke voorlichting vragen.

Zie ook de themapagina EU: politieke integratie & democratische controle


Deel dit item: