Kim Putters en Klaas Dijkhoff bij 127e Assemblee van Inter-Parlementaire UnieRuim 1300 leden van 130 nationale parlementen nemen van 21 tot 26 oktober 2012 in Québec City, Canada, deel aan de 127e Assemblee van de Inter-Parlementaire Unie, de wereldorganisatie van parlementariërs. De Assemblee werd tijdens een spectaculaire openingsceremonie geopend door de Gouverneur-Generaal van Canada, David Johnston. Deze noemde het parlement de hoogste uitdrukking van onze democratische waarden, maar benadrukte dat niemand zegt dat parlementaire democratie gemakkelijk is.

Het thema van de parlementaire conferentie is 'Burgerschap, identiteit en taalkundige en culturele diversiteit in een geglobaliseerde wereld'. Vanuit Nederland nemen aan de conferentie deel Eerste Kamerlid (tevens Ondervoorzitter van de Eerste Kamer) prof. dr. Kim Putters (PvdA) en Tweede Kamerlid dr. Klaas Dijkhoff (VVD).

In hun eerste bijdrage aan een paneldiscussie over (sociale) media en democratie zeiden Putters en Dijkhoff dat sociale media mogelijk negatieve effecten kunnen hebben, bijvoorbeeld door verspreiding van geweld en haat, maar ook heel belangrijk zijn voor de versterking van onze democratieën. Nederland steunt een open en positieve houding ten opzichte van sociale media. Mensenrechten en vrijheid van meningsuiting kunnen 'online en offline' gerealiseerd worden. De Kamerleden spraken zich uit tegen het beperken van het gebruik van sociale media. Wel dienen er restricties te zijn, wanneer de boodschap aanzet tot haat en geweld. De IPU rondt de komende maanden een rapport over sociale media en democratie af.

In de marge van de vergaderingen van de IPU vinden tal van interparlementaire ontmoetingen plaats. Zo had Kim Putters een informeel gesprek met een delegatie uit Suriname (foto).

Parallel aan de assemblee van de Inter-Parlementaire Unie vindt de conferentie van de Association of Secretaries-General of Parliaments plaats, waaraan vanuit de Eerste Kamer Griffier mr. Geert Jan Hamilton deelneemt.


Deel dit item: