Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft op 11 september 2012 het lid Nagel (50PLUS) toestemming gegeven de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te interpelleren over mogelijk forse kortingen op de pensioenen van 3 miljoen Nederlanders. 50PLUS zei over feiten te beschikken die deze kortingen onnodig en onrechtvaardig maken. De fractie was van mening dat met een interpellatie hierover nog voor de verkiezingen de grootst mogelijke duidelijkheid moest worden verkregen.

De minister antwoordde dat hij momenteel besluitvorming aan het voorbereiden is waarin vooruitgelopen wordt op de nieuwe Pensioenwet. De minister zal in de week van 17 september in overleg treden met de sociale partners en zal de Kamer later deze maand over de uitkomsten hiervan informeren.

De interpellatie vond plaats op 11 september 2012. Klik hier voor een overzicht van alle interpellaties die sinds 1945 in de Eerste Kamer zijn gedaan.


Documenten