T01546

Toezegging Preventie wanbetaling (33.288)De minister van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Slagter-Roukema, aan het einde van de zomer een preventief plan aanbieden om wanbetaling van zorgverzekeringspremie te voorkomen.


Kerngegevens

Nummer T01546
Status voldaan
Datum toezegging 9 juli 2012
Deadline 1 januari 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen preventie
wanbetalers
zorgverzekeringen
Kamerstukken Wijziging Zorgverzekeringswet en AWBZ voor het Begrotingsakkoord 2013 (33.288)


Opmerking

Brief aan Zorgverzekeraars Nederland (bijlage bij 33077, nr. 3)

Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 37-3- blz. 32

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Het is de indruk van mijn fractie dat, parallel aan de ophoging van het eigen risico, het invoeren van eigen bijdragen en de stijging van het aantal wanbetalers, een circuit van schuldhulpverlening groeit, deels gedragen door sociale diensten, waarin een groeiend aantal mensen moet worden opgevangen. Vindt de minister dat zij daarin ook een taak en een verantwoordelijkheid heeft, of is dat alleen de verantwoordelijkheid van het veld? 

Handelingen I 2011-2012, nr. 37-6- blz. 46

Minister Schippers: Er werd gevraagd: vindt de minister dat ze een taak heeft in de stijging van het aantal wanbetalers en het groeiend aantal schuldhulpverledens? Wij houden dat aantal bij met een wanbetalersmonitor van het CVZ. Ik heb de Kamer vorige week een afschrift gezonden van een brief die ik heb gestuurd aan Zorgverzekeraars Ne-derland, Divosa, VNG, NVVK en het ministerie van Sociale Zaken, waarin ik deze partijen heb geïnformeerd over twee pilots waarmee onderzoek wordt gedaan naar best practices om oplopende schulden voor de zorgverzekering tegen te gaan. Met deze partijen ga ik deze zomer verder praten. Ik kom aan het eind van de zomer met een preventief plan naar de Tweede en Eerste Kamer, want je kunt zaken beter voorkomen dan repareren.


Brondocumenten


Historie