T01522

Toezegging Evaluatie verdringingseffecten nieuw talent als gevolg van verhoging btw podiumkunsten (33.003 / 33.004 / 33.005 / 33.006 / 33.007)De staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Van Boxtel (D66), toe te zullen bezien in hoeverre de verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten heeft geleid tot verdringing van mogelijk nieuw talent.


Kerngegevens

Nummer T01522
Status voldaan
Datum toezegging 13 december 2011
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden Mr. R.H.L.M. van Boxtel (D66)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen BTW
podiumkunst
Kamerstukken Wet uitwerking autobrief (33.007)
Geefwet (33.006)
Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen (33.005)
Overige fiscale maatregelen 2012 (33.004)
Belastingplan 2012 (33.003)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 8 – blz. 51

Staatssecretaris Weekers:

[...] Wat ik wel wil toezeggen, is dat ik in overleg met de collega van OCW wil gaan  bekijken in hoeverre het nieuwe beleid, of dat nu op het terrein van de collega ligt of op mijn terrein, nu heeft geleid tot verdringing van mogelijk nieuw talent. Ik weet niet of het allemaal zo eenvoudig is om dat helemaal uit te zoeken, dus het is geen resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting die ik hier wil afgeven om te zorgen dat wij aan de evaluatie die er komt ook iets hebben om daaruit vervolgens conclusies te kunnen trekken.


Brondocumenten


Historie