Moties ingediend tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (33.290) op 10 juli 2012De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, SP, OSF en 50PLUS stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, GroenLinks, SP, OSF en 50PLUS stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, GroenLinks, SP, OSF en 50PLUS stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, GroenLinks, SP, OSF en 50PLUS stemden voor.

De

is na een toezegging van de minister van SZW door de indiener ingetrokken.