T01507

Toezegging Omvang en functioneren UWV (33.065)De Minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Thissen, toe de Kamer nader te informeren over de prestaties van het UWV in relatie tot het aantal formatieplaatsen.


Kerngegevens

Nummer T01507
Status voldaan
Datum toezegging 24 april 2012
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden C. P. Thissen (GroenLinks)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen bezuinigingen
dienstverlening
personeel
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Kamerstukken Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (33.065)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 27-4-blz. 28-29

Minister Kamp: De heer Thissen zei dat er al veel bezuinigingen en ombuigingen bij het UWV zijn geweest en dat het UWV desondanks toch goed heeft gepresteerd. Dat is zeer juist. In 2003 waren er 20.000 formatieplaatsen bij het UWV. Nu zijn er 17.000 formatieplaatsen. Er werken 19.500 mensen, maar er zijn 17.000 formatieplaatsen. In 2015 zullen er 13.000 formatieplaatsen zijn.

De heer Thissen (GroenLinks): Volgens mij zijn de cijfers nog spectaculairder dan de cij-fers die de minister noemt. Als hij uitgaat van de cijfers van 2003, moet hij de formatieplaatsen van het CWI erbij optellen. Het UWV en het CWI zijn namelijk een paar jaargeleden – ik meen per 1 januari 2010 – gefuseerd.

Minister Kamp: Ik heb gesproken over het totale aantal, maar ik zal het naar aanleiding van de opmerking van de heer Thissen nog een keer nakijken. Mocht ik de Kamer onjuist hebben geïnformeerd, dan zal ik dit corrigeren.


Brondocumenten


Historie