T01498

Toezegging Verslag Comité van Ministers 23 mei 2012 (33.000 V, AB)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schrijver (PvdA), toe de Kamer een verslag van de vergadering van het Comité van Minister van de Raad van Europa op 23 mei 2012 toe te doen komen.


Kerngegevens

Nummer T01498
Status voldaan
Datum toezegging 15 mei 2012
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden Prof.mr. N.J. Schrijver (PvdA)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Brighton Verklaring 2012
comité van ministers
Kamerstukken Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2012 (33.000 V)


Uit de stukken

Kamerstuk I 2011-2012, nr. AB - blz. 13-14

De heer Schrijver (PvdA): Ik denk dat wij de minister die «margin of appreciation» zonder meer moeten gunnen. Hij heeft uiteraard ruimte nodig bij zijn optreden. Ik vond het wel belangrijk om van de minister te horen, in antwoord op mijn eerste vraag, nader gekleurd door de collega’s Franken en Van Boxtel, dat hij bereid is om ons na afloop van een en ander te informeren over hoe het is gegaan, bovenal over wat een plan van aanpak zou kunnen zijn, hoe het staat met de doelstellingen van de Nederlandse regering en welke stappen de minister daarbij wil nemen.

De voorzitter: Ik proefde verder geen vragen. Ik neem aan dat wij dit overleg kunnen afsluiten. De minister heeft toegezegd dat wij een rapportage krijgen na het overleg in Straatsburg op 23 mei. Daarin zal de minister ook ingaan op het stappenplan en de diverse mogelijkheden in een bepaalde volgorde, naar zwaarte van sancties. Het stappenplan moet vervolgens worden uitgevoerd. Misschien kan de minister ons later, bijvoorbeeld na een half jaar, informeren over hoe een en ander in zijn werk gaat en of het allemaal inderdaad effectief blijkt te zijn. Kunnen wij dat afspreken met de minister?

Minister Rosenthal: Ik ben graag bereid om de Kamer te rapporteren over wat er volgende week in Straatsburg wordt gewisseld.


Brondocumenten


Historie