32.845

Initiatiefvoorstel-Monasch, Bashir, Van Tongeren en Verhoeven inzake aanbestedingsvrijheid OV grote stedenMet dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Monasch (PvdA), Bashir (SP), Van Tongeren (GroenLinks) en Verhoeven (D66) wordt het mogelijk gemaakt voor de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht om een openbaar vervoer-concessie te verlenen aan een vervoerder waarop zij zeggenschap uitoefenen, zonder dat daartoe een aanbesteding is gehouden.

Deze wet beperkt zich tot de vier grote steden omdat daar de meest complexe OV-systemen liggen met meerdere modaliteiten, waarbij de onderlinge aansluiting essentieel is om een goed openbaar vervoer aan te kunnen bieden aan de reizigers. Voor tramlijnen en metrolijnen geldt daarnaast dat de investeringen in de vaste infrastructuur niet bij de concessionaris kunnen worden neergelegd als deze de concessieperiode overstijgen. Er zal in die gevallen dus een splitsing plaats moeten vinden tussen vervoer en netten. Deze wet maakt het mogelijk dit wél in één hand te houden: bij de vervoerder die langjarig kan en zal investeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.845, A) is op 21 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, PVV en het lid Brinkman stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 oktober 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk mede-ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Van Gent (GroenLinks). Na het vertrek van mevrouw Van Gent uit de Tweede Kamer heeft mevrouw Van Tongeren (eveneens GroenLinks) haar positie als medeverdedigster overgenomen. De tijdelijk Voorzitter van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer bij brief van 20 september 2012 (EK 32.845, I) over deze wijziging geïnformeerd.


Kerngegevens

ingediend

8 juli 2011

titel

Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Tongeren en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat (Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Dit wetsvoorstel zal met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, in werking treden.


Documenten