33.222

Intrekking Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het WaddenfondsMet dit wetsvoorstel worden de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds ingetrokken.

Vanwege de decentralisatie van het Waddenfonds naar de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en de vereenvoudiging van de bestuurlijke organisatie, kunnen de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds worden ingetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.222, A) is op 26 februari 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 mei 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 april 2012

titel

Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en kan terugwerken tot en met 1 januari 2012.


Documenten

24