Behandeling AOW-wet tijdelijk uitgesteldOp verzoek van demissionair minister Kamp (Sociale Zaken) heeft de commissie SZW van de Eerste Kamer dinsdag 8 mei jl. besloten de behandeling van wetsvoorstel 33.046 over de verhoging van de pensioenleeftijd, extra verhoging van de AOW en flexibilisering van de ingangsdatum van de AOW stil te leggen. Dit betekent dat het op 15 mei aanstaande geplande plenaire debat over dit wetsvoorstel is vervallen.

Gelet op de eind april gemaakte afspraken over de versnelling van de verhoging van de pensioenleeftijd in het kader van het stabiliteitsprogramma, waarmee het pensioenakkoord met de werkgevers en vakbonden is achterhaald dat aan de basis lag van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel, wil de minister deze maatregelen eerst uitwerken en dan de Kamer informeren hoe deze uitwerking zich verhoudt tot het aanhangige wetsvoorstel.

De Eerste Kamer wacht nu nader bericht van de minister van SZW af. Vooralsnog ligt de behandeling van wetsvoorstel 33.046 dus stil.


Deel dit item: