33.129

Huurverhoging op grond van inkomenTer bevordering van de doorstroming op de huurmarkt voorziet dit wetsvoorstel dat voor huurders van een gereguleerde woning met een huishoudinkomen van meer dan € 43 000 een maximale huurprijsstijging van inflatie plus maximaal 5 procentpunt wordt toegestaan. Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 43 000 stijgen de huurprijzen bij gereguleerde woningen met niet meer dan het inflatiepercentage. Gekozen is voor een inkomensgrens waarbij volgens het kabinet de mogelijkheid en de noodzaak ontstaat de doorstroming te bevorderen. Deze huurders hebben financieel gezien ruimere mogelijkheden in de koopsector. De mogelijkheid van de verhuurder om een voorstel tot huurverhoging te doen met maximaal inflatie plus 5 procentpunt geldt alleen ten aanzien van woonruimte die een zelfstandige woning vormt.

Jaarlijks wordt bij ministeriële regeling het maximale huurverhogingspercentage, zijnde het inflatiepercentage, vastgesteld. Dit maximale huurverhogingspercentage is van toepassing op de gereguleerde huurvoorraad. De maximale huurprijsverhoging voor huurders met een huishoudinkomen van meer dan € 43 000 zal worden vastgesteld op inflatie plus maximaal 5 procentpunt.

Om het bovenstaande te realiseren wijzigt het voorstel Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Het wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens (33.330) bevat aanvullende voorstellen tot wijziging van de huurverhogingspercentages.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.129, B) is op 12 april 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, SGP, CDA, PVV en het lid Brinkman stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 maart 2013 na hoofdelijke stemming met 37 stemmen (VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP) voor en 36 stemmen (50PLUS, CDA, GroenLinks, OSF, PvdD, PVV en SP) tegen aangenomen.

Dit voorstel is gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens (33.330).


Kerngegevens

ingediend

22 december 2011

titel

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

129
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-129] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-129] documenten