32.883

Goedkeuring Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten en de Europese GemeenschapHoofddoel van deze overeenkomst is de bevordering van duurzame ontwikkeling, regionale integratie en geleidelijke integratie van de betreffende landen in de wereldeconomie.

Dit Verdrag van Bridgetown (Trb. 2009, 18) is het eerste Europese Partnerschapsverdrag dat uitwerking geeft aan het zogeheten Verdrag van Cotonou. In dit verdrag werd overeengekomen dat de eenzijdige handelspreferenties vervangen zouden worden door tweezijdige vrijhandelsakkoorden, die gesloten zouden worden met de verschillende regio’s afzonderlijk. Het Verdrag van Bridgetown is gericht op staten in het Caribisch gebied. Het verdrag is gesloten met de lidstaten van de Caribbean Community (Caricom) en de Dominicaanse Republiek, die samenwerken in Cariforum. Het is een tweezijdig vrijhandelsakkoord, maar geeft ook selectief bescherming aan die onderdelen van de economie in de Cariforum-staten die kwetsbaar zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (TK 32.883, nr. 2) is op 17 april 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 maart 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, D66, OSF en 50PLUS stemden voor. De motie (EK 32.883 / 32.799, D) is eveneens op 12 maart 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De plenaire behandeling, gezamenlijk met het wetsvoorstel Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (32.799), vond plaats op 5 maart 2013. Tijdens het debat is de motie-Smaling (SP) c.s. over de positie van de ACP-landen bij de voorziene herziening van de Cotonou Partnerschaps Overeenkomst in 2015 (EK 32.883 / 32.799, D) ingediend.


Kerngegevens

ingediend

6 september 2011

titel

Goedkeuring van de op 15 oktober 2008 te Bridgetown totstandgekomen Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2009, 18)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

21