32.528

Verruiming bevoegdheden vreemdelingentoezichtDit wetsvoorstel voegt voor ambtenaren van de grensbewaking en ambtenaren voor het toezicht op vreemdelingen aan de Vreemdelingenwet 2000 de mogelijkheid toe om voor het onderzoek naar de identiteit van een vreemdelingen, zonder toestemming van de bewoner, een woning te doorzoeken. Met dit voorstel wil de regering de bestaande mogelijkheden voor vreemdelingentoezicht uitbreiden en verbeteren.

Met dit voorstel wordt het ook mogelijk om in het kader van identiteitsonderzoek en ondezoek naar nationaliteit en verblijfsstatus een vastzittende vreemdeling te onderzoeken aan kleding en lichaam. Daarnaast mogen ook de bezittingen van deze vreemdeling doorzocht worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.528, A) is op 23 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, VVD, 50PLUS en PvdA stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 februari 2014. Het voorstel is op 11 februari 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en OSF stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

7 oktober 2010

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

28