T01431

Toezegging Antwoordbrief burgemeester van Amsterdam kwetsbaren in de samenleving (33.000)De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth, toe een antwoord te sturen op de brief van de burgemeester van Amsterdam, dhr. Asscher, inzake de stapeling van maatregelen op de meest kwetsbaren in de samenleving.


Kerngegevens

Nummer T01431
Status voldaan
Datum toezegging 25 oktober 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Algemene Zaken
Kamerleden Drs. M.A.M. Barth (PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Amsterdam
kwetsbaren
Kamerstukken Miljoenennota 2012 (33.000)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 4 - blz. 56-7, 68.

Mevrouw Barth (PvdA):

Ik heb het hele blokje gewacht op het antwoord op de vragen die wij hebben gesteld over de stapeling van maatregelen op de meest kwetsbaren in de samenleving. Wethouder Asscher van Amsterdam heeft het kabinet deze zomer daarover een brief gestuurd. Ik heb in mijn inbreng uitgebreid aandacht besteed aan dit verschijnsel. Nu kom ik wethouder Asscher af en toe nog wel eens tegen en hij vertelde mij onlangs dat hij op die brief nog steeds geen antwoord heeft gekregen van het kabinet. Kan de minister-president hier ingaan op de stapeling van maatregelen voor de meest kwetsbare mensen in Nederland?

Minister Rutte:

Ik zeg toe dat de heer Asscher antwoord krijgt. Wij hebben het debat op allerlei plekken met elkaar gevoerd. Het is essentieel en ik denk dat wij er op een verstandige manier invulling aan geven. Ik weet dat bij veel partijen in de Kamer de zorg leeft dat dit niet mag gebeuren. Als je kijkt naar 2012 denk ik echt dat je moet vaststellen dat wij de maatregelen, zowel wat betreft de koopkrachteffecten als de effecten van cumulatie van problemen, zo vormgeven dat het allemaal zeer overzichtelijk is. Het aantal gezinnen dat er meer dan 5% op achteruit gaat is heel beperkt. Juist met het oog op het feit dat het zich toch voordoet, hebben wij een kleine 100 mln. toegevoegd aan de bijzondere bijstand. Ook voor 2013 zullen wij opnieuw bijzondere aandacht hebben voor de koopkracht en voor het op elkaar inwerken van de effecten van al dit soort maatregelen. Ik zal de heer Asscher antwoorden.

(...)

Minister Rutte:

Graag. En ik zeg toe dat de heer Asscher, als dat nog niet is gebeurd – dank voor dat signaal – een gedegen antwoord krijgt.

(...)

Mevrouw Barth:

Vanwege de tijd hoop ik dat de minister-president het goed vindt dat ik na afloop van het debat nog even naar hem toeloop met de Amsterdamse gegevens, want anders kost het me te veel tijd. Ik heb ze op papier staan en ik hoop dat hij de brief aan de heer Asscher tussen nu en een maand beantwoord heeft. Wij krijgen ook graag een afschrift van dat antwoord aan de heer Asscher.


Brondocumenten


Historie

 • 5 december 2011
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  Opmerking: voldaan op basis van de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2011 betreft cumulatie regeerakkoordmaatregelen.
  documenten:
 • 25 oktober 2011
  toezegging gedaan