33.076

Novelle Initiatiefvoorstel-Van Gerven en Recourt Wet verbod pelsdierhouderijDeze tweede novelle voorziet in extra flankerend beleid voor de afbouw van de pelsdierhouderij in het ininitiatiefwetsvoorstel Wet verbod pelsdierhouderij (30.826).

Het betreft een sloopregeling, waarbij een tegemoetkoming in de sloopkosten van bedrijfsgebouwen die ten gevolge van het verbod op de pelsdierhouderij hun functie verloren hebben, fiscale voorzieningen en een hardheidsclausule voor pensioenproblematiek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.076, A) is op 5 juli 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA (met uitzondering van het lid Linthorst), ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

Dit voorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met het Initiatiefvoorstel-Van Gerven en Dijsselbloem Wet verbod pelsdierhouderij (30.826) en met de door de initiatiefnemers ingediende eerste novelle (32.369).

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk mede-ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Dijsselbloem (PvdA). Bij brief van 21 november 2012 (EK 33.076, F) heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer gemeld dat het Tweede Kamerlid Recourt (PvdA) de verdediging van dit initiatiefvoorstel overneemt.


Kerngegevens

ingediend

7 november 2011

titel

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Recourt tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op het tijdstip waarop het voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) en het voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij na tot wet te zijn verheven in werking zijn getreden.


Documenten

38