Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake jeugdzorg.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 4 april 2023 een mondeling overleg (EK, AF) gevoerd met de staatssecretaris van VWS over stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd (EK 31839 / 36200 XVI, AC). Van dit mondeling overleg is een videoverslag beschikbaar.

De commissie heeft op 24 mei 2022 een mondeling overleg gevoerd met de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming over jeugdzorg (EK, Z). Van dit mondeling overleg is een videoverslag beschikbaar.

De commissie heeft op 2 februari 2021 een mondeling overleg gevoerd met de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming over ontwikkelingen in de jeugdzorg (EK, S). Van dit mondeling overleg is een videoverslag beschikbaar.

De commissie heeft op 21 januari 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister van VWS over de decentralisaties in de zorg aan de hand van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg en de ontwikkelingen in het jeugdstelsel. Van dit mondeling overleg is een woordelijk verslag (EK 34.104 / 31.839, V) en een videoverslag beschikbaar.


Kerngegevens

titel

Jeugdzorg

schriftelijke voorbereiding


Documenten

980
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [951-980] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [951-980] documenten