33.000 X

Begrotingsstaten Defensie 2012Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2012 van het Ministerie van Defensie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.000 X, A) is op 22 december 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2011

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

131
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-131] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-131] documenten