32.785

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BESDit wetsvoorstel voegt de Wet grensoverschrijdende geldstransporten BES, de Wet melding ongebruikelijke transacties BES en de Wet identificatie bij dienstverlening BES samen tot een nieuwe wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme op de BES-eilanden.

Met dit voorstel wil de regering bijdragen aan de effectieve bestrijding van ernstige criminaliteit. De maatregelen ter preventie van witwassen en financieren van terrorisme voldoen nu ook aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF).

Het voorstel maakt samen met het wetsvoorstel Wet financiële markten BES (32.784) deel uit van het eindmodel voor de regulering van de financiële markten op de BES-eilanden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.785 nr. 2) is op 1 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 november 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 mei 2011

titel

Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

15