Foto van Laurens Dragstra

Laurens Dragstra is sinds 1 december 2020 plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer.

Contact: laurens.dragstra@eerstekamer.nl