Senatoren Putters en Franken kandidaat voor functies van eerste en tweede OndervoorzitterSenator prof. dr. Kim Putters (PvdA) stelt zich kandidaat voor de functie van eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Senator prof. mr. Hans Franken (CDA) stelt zich kandidaat voor de functie van tweede Ondervoorzitter. De Griffier van de Eerste Kamer maakte dit op vrijdag 1 juli bekend na het sluiten van de termijn voor de kandidaatstelling. Voor beide functies zijn geen andere kandidaten.

De verkiezing voor de functies van eerste en tweede Ondervoorzitter vindt plaats op dinsdag 5 juli 2011. De twee functies zijn vacant sinds de installatie van de nieuw gekozen Eerste Kamer op 7 juni 2011. De verkiezing van de twee ondervoorzitters vindt regulier plaats na de verkiezing van de Kamervoorzitter. Op 28 juni koos de Eerste Kamer VVD-senator Fred de Graaf tot haar Voorzitter.

Kim Putters (37 jaar, Lid van de Eerste Kamer sinds juni 2003 en vice-voorzitter van de PvdA-fractie) is werkzaam als hoogleraar Management van Instellingen in de Gezondheidszorg bij het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Senator Putters motiveert zijn kandidatuur in en brief aan zijn collega's met zijn ambitie de herkenbaarheid bij burgers van wat de Eerste Kamer doet, te helpen vergroten.

Hans Franken (74 jaar, Lid van de Eerste Kamer sinds september 2004 en vice-voorzitter van de CDA-fractie) is werkzaam als hoogleraar informatierecht aan de Universiteit Leiden. Senator Franken motiveert zijn kandidatuur in een brief aan zijn collega's met het voornemen de werkzaamheden van de Kamer zo goed mogelijk te faciliteren, en zich in te zetten voor een goed functioneren van de ambtelijke organisatie die de Kamer ondersteunt.

Als de Eerste Kamer op 5 juli - in de laatste vergadering voor het zomerreces - de beide Ondervoorzitters heeft gekozen is de Huishoudelijke Commissie van de Kamer compleet. De Ondervoorzitters nemen ook deel aan de vergadering van het College van Senioren.Deel dit item: