Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Ook mediawetgeving valt hieronder.

Tot 7 juni 2011 was er de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid.

Voorzitter van de commissie is Th.W. (Theo) Rietkerk (CDA).

Ondervoorzitter van de commissie is G.V.M. (Gala) Veldhoen (GroenLinks-PvdA).

Griffier van de commissie is L. (Laurens) Dragstra.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie OCW.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie OCW op de Europapoort .


Kamerleden sorteren op:


Leden