prof. dr. E.M. Sent (PvdA)

Esther-Mirjam Sent (1967) was van 7 juni 2011 tot 7 oktober 2021 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Mevrouw Sent was vice-fractievoorzitter.

Mevrouw Sent was van 18 juni 2019 tot 7 oktober 2021 voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Eerder was zij voorzitter van de commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO).


Anciënniteit

3775 dagen
(7 juni 2011 tot 7 oktober 2021)