Dinsdag 7 juni 2011 13.30 uur, plenaire vergadering13.30 - 14.00 uur beëdiging Tijdelijk Voorzitter en beëdiging van de overige toegelaten Leden

14.00 - 14.05 uur instelling commissies

14.05 - 14.15 uur vaststelling van de profielschets (XCIV, A) van de Voorzitter en vaststelling verdere procedure verkiezing Voorzitter