32.412

Initiatiefvoorstel-Verhoeven en Van Tongeren Beslissing koopzondagen bij gemeentenDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Verhoeven (D66) en Van Tongeren (GroenLinks) legt door een wijziging van de Winkeltijdenwet de verantwoordelijkheid voor winkelopensteling op zondag bij gemeenten. Door het schrappen van de toerismebepaling krijgen gemeenten de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen voor het verbod op winkelopenstelling op zon- en/of feestdagen.

Met dit voorstel krijgen gemeenten de mogelijkheid om meer dan twaalf keer per jaar vrijstelling te verlenen voor zondagsopening. De indieners willen recht doen aan de veranderende leef en arbeidspatronen en vinden dat het aan de gemeente is om te beoordelen of openstelling wenselijk is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.412, A) is op 30 oktober 2012 aangenomen de Tweede Kamer. PVV, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en PvdD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 mei 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA (met uitzondering van de leden Franken en Van Bijsterveld), GroenLinks, 50PLUS, PvdD en D66 stemden voor. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 14 mei 2012 werd een drietal moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden eveneens plaats op 28 mei 2013.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door de voormalige Tweede Kamerleden Van der Ham (D66) en Van Gent (GroenLinks). Na het vertrek van de heer Van der Ham en mevrouw Van Gent uit de Tweede Kamer hebben de heer Verhoeven (D66) en mevrouw Van Tongeren (GroenLinks) de verdediging van het wetsvoorstel overgenomen.


Kerngegevens

ingediend

14 juni 2010

titel

Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

49