Moties ingediend tijdens de Algemene politieke beschouwingen op 7 december 2010 en uitslagen van de stemmingen over deze moties op 14 december 2010Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, OSF, D66, GroenLinks, SP en de Fractie-Yildirim stemden voor.

Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, OSF, D66, GroenLinks, SP en de Fractie-Yildirim stemden voor.

Op verzoek van de indieners aangehouden. De motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

Na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, OSF, D66, GroenLinks, SP en de Fractie-Yildirim stemden voor.

Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA, PvdD, OSF, D66, SP, GroenLinks, en de Fractie-Yildirim stemden voor.

Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, OSF, D66, GroenLinks, SP en de Fractie-Yildirim stemden voor.

Na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, OSF, D66, GroenLinks, SP en de Fractie-Yildirim stemden voor.

Na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.