31.714

Introductie echtscheidingsnotarisDit wetsvoorstel vereenvoudigt in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de procedures voor echtscheiding en ontbinding van een geregistreerd partnerschap door de introductie van de zogenaamde echtscheidingsnotaris.

Met dit voorstel krijgt een notaris de bevoegdheid tot indiening van gemeenschappelijke verzoekschriften tot ontbinding van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap. Voorwaarde is dat de echtgenoten een gemeenschappelijk verzoekschrift indienen en dat zij geen gezag uitoefenen over minderjarige kinderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 31.714, nr. 2) is op 15 maart 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 november 2011 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, CDA, ChristenUnie, OSF en 50PLUS stemden voor. De SGP was bij de stemming niet aanwezig.


Kerngegevens

ingediend

24 september 2008

titel

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

20