32.369

Novelle Initiatiefvoorstel-Van Gerven en Recourt Wet verbod pelsdierhouderijDeze novelle wijzigt de overgangstermijn in het initiatiefwetsvoorstel Wet verbod pelsdierhouderij (30.826). Het voorstel verbindt de overgangstermijn in het initiatiefvoorstel Wet verbod pelsdierhouderij aan de inwerkingtreding van dat initiatiefwetsvoorstel en laat deze overgangstermijn vervolgens duren tot 1 januari 2024.

Hierdoor zal de situatie bij nertsenhouderijen vóór de inwerking van het initiatiefvoorstel Wet verbod pelsdierhouderij niet meer relevant zijn voor de mogelijkheid om gebruik te maken van de overgangstermijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.369, A) is op 16 juni 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA (met uitzondering van het lid Linthorst), ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

Dit voorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met het Initiatiefvoorstel-Van Gerven en Dijsselbloem Wet verbod pelsdierhouderij (30.826) en met de tweede novelle die voorziet in extra flankerend beleid voor de afbouw van de pelsdierhouderij (33.076).

Bij brief van 21 november 2012 (EK 33.076, F) heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer gemeld dat het Tweede Kamerlid Recourt (PvdA) de verdediging van dit initiatiefvoorstel overneemt van het voormalige Tweede Kamerlid Dijsselbloem (PvdA).

Deze novelle werd oorspronkelijk ingediend door de Tweede Kamerleden Van Velzen (SP) en Waalkens (PvdA). Op 22 september 2010 heeft de Tweede Kamer besloten dat de Tweede Kamerleden Van Gerven (SP) en Dijsselblom (PvdA) de verdediging van deze novelle overnemen van mevrouw Van Velzen en de heer Waalkens, die geen zitting meer hebben in de Tweede Kamer (EK 32.369, C).


Kerngegevens

ingediend

20 april 2010

titel

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Recourt tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op het tijdstip waarop het voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) na tot wet te zijn verheven in werking treedt.


Documenten

32