31.461

Initiatiefvoorstel-Jasper van Dijk en Van Toorenburg Doorverkoop toegangskaartenMet dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Van Toorenburg (CDA) wordt geregeld dat toegangskaarten voor evenementen niet te koop mogen worden aangeboden en niet mogen worden verkocht tegen een hogere prijs dan de oorspronkelijke verkoopprijs. Daarvoor wordt een nieuw artikel, artikel 4a, toegevoegd aan Boek 7 BW.

De verkoper mag nog wel administratiekosten en verzendkosten in rekening brengen, mits deze kosten rechtstreeks voortvloeien uit de koop van de toegangskaart en niet meer bedragen dan 20 procent van de oorspronkelijke prijs van de toegangskaart (lid 1). Als de verkoper de toegangskaart verkoopt in combinatie met een zaak of een andere dienst, dan dient hij in zijn aanbod een onderscheid te maken tussen de prijs van de toegangskaart en de prijs van die zaak of die dienst (lid 2). Als de verkoper een toegangskaart verkoopt voor een hogere prijs dan de oorspronkelijke verkoopprijs, dan geldt het bedrag dat de koper heeft voldaan boven de oorspronkelijke verkoopprijs en de toegestane verhoging voor administratie- en verzendkosten, als onverschuldigd betaald (lid 3). De koper kan dit 'te veel betaalde bedrag' van de verkoper terugvorderen. Lid 1 tot en met 3 zijn dwingendrechtelijke bepalingen waarvan niet ten nadele van de koper kan worden afgeweken (lid 4). Een koopovereenkomst betreffende een toegangskaart die in strijd met deze bepalingen tot stand is gekomen kan door de koper op basis van artikel 3:40 lid 2 BW worden vernietigd, mits het evenement nog niet heeft plaatsgevonden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 6 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 10 oktober 2017. Het voorstel is op 24 oktober 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, SP, D66 en PVV stemden voor.

Op 17 november 2015 vond een gesprek met deskundigen plaats. Van dit gesprek zijn videoopnames en een woordelijk verslag (EK, F) gemaakt.

Dit initiatiefwetsvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door de Tweede Kamerleden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok. Bij brief van de voorzitter van de Tweede Kamer van 19 november 2012 hebben de leden Jasper van Dijk (SP) en Van Toorenburg (CDA) de verdediging van dit voorstel overgenomen (EK, C).


Kerngegevens

ingediend

21 mei 2008

titel

Voorstel van wet van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

44