T01094

Toezegging Gebruik instrumenten in jaarrapportages (31.122)De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Putters, toe de IGZ te vragen om het gebruik van de instrumenten te evalueren en dit in de jaarrapportages terug te laten komen.


Kerngegevens

Nummer T01094
Status voldaan
Datum toezegging 26 mei 2009
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden G. van den Berg (SGP)
prof. dr. K.M.L. Leunissen (CDA)
prof.dr. K. Putters (PvdA)
drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
mr. P. Swenker (VVD)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen bestuurlijke handhaving
evaluaties
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Kamerstukken Uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (31.122)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 33 – blz.1533

Minister Klink: De heer Putters vraagt wanneer wij de instrumenten zullen evalueren. Ik zal de inspectie vragen om die gedurende de eerste jaren na invoering van gebruik steeds te evalueren en daar in de jaarrapportages dusdanig op terug te komen dat het voor mij en voor u een aangrijpingspunt geeft om te bezien in hoeverre we de doelstellingen halen. Die doelstellingen zijn meetbare kwaliteit en normconformiteit van de zijde van de normadressanten″ om het maar eens duur te zeggen. Het gaat dan met name om de gebruiksfrequentie van het instrument van de last onder dwangsom, maar ook om de bestuurlijke boete, de snelheid van de inzet daarvan – de huidige drie jaar moet inderdaad worden teruggebracht – en om de vraag in welk soort situaties het instrument daadwerkelijk is ingezet.


Brondocumenten


Historie