Elektronisch patiëntendossier: expertmeeting en rondetafelgesprekOverzicht van de position papers (scroll naar beneden of klik op "Commentaar derden" in de linkermarge) van de verschillende maatschappelijke organisaties ten behoeve van de EPD-expertmeeting op 9 december 2009. De Eerste Kamercommissie voor VWS/JG heeft op 8 februari 2010 het verslag van deze expertmeeting (EK 31.466, E) vastgesteld.

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) sprak op 22 maart 2010 met een tiental wetenschappers en vertegenwoordigers van beroepsorganisaties in de gezondheidszorg over de invoering van een landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) (31.466). Het rondetafelgesprek diende als voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel en volgde op de expertbijeenkomst van 9 december 2009.

Het rondetafelgesprek op 22 maart 2010PDF-document vond plaats in de vergaderzaal van de Eerste Kamer. De commissie heeft op 24 maart 2010 het verslag (EK 31.466, F) van dit rondetafelgepsprek vastgesteld. De resultaten van de diverse consultaties worden door de leden van de Kamercommissie VWS/JG benut voor de tweede ronde in de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel (31.466).


Kerngegevens

informatiedossier bij

betrokken commissie


Parlementaria


Commentaar derden


Literatuur


Overig