31.999

Regeling aanpassing bedragen en niet-indexering van kinderbijslagbedragen en bedragen kindgebonden budget voor 2010 en 2011Dit wetsvoorstel regelt in de Wet op het kindgebondenbuget dat de hoogte van de kinderbijslag en het kindgebonden budget in 2010 en 2011 niet wordt aangepast aan de inflatie. Ook een eerder geplande extra verhoging van het kindgebonden budget in 2010 gaat niet door.

Eerder dit jaar is de halfjaarlijkse aanpassing van de kinderbijslag per 1 juli (31.966) al komen te vervallen. Met dit voorstel wordt de periode van niet-indexering met twee jaar verlengd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van de gevolgen van de economische crisis en de beheersing van de uitgaven van het ministerie voor Jeugd en Gezin.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 31.999, nr. 2PDF-document) is op 3 november 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 november 2009 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2009

titel

Regeling voor aanpassing van bedragen in de Wet op het kindgebonden budget en niet-indexering van kinderbijslagbedragen en bedragen kindgebonden budget in de jaren 2010 en 2011

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

8