Dit wetsvoorstel is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein, om de economische crisis en haar gevolgen te bestrijden en een goed en duurzaam herstel van de economische structuur van Nederland te bevorderen.

Het voorstel bevat daartoe tijdelijke en permanente maatregelen. In Hoofdstuk 1 staan tijdelijke maatregelen voor (vooralsnog) 58 projecten met betrekking tot duurzame energie, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling en kustverdediging, en voor 20 categorieën van ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Hoofdstuk 2 bevat bijzondere voorzieningen, zoals de mogelijkheid om bij wijze van experiment milieuontwikkelingsgebieden aan te wijzen, waar tijdelijk van milieuwetgeving kan worden afgeweken, de mogelijkheid om bij wijze van experiment ten behoeve van innovatieve ontwikkelingen af te wijken van wetgeving op het gebied van wonen, milieu en ruimtelijke ordening en een verruiming van de mogelijkheden voor complexgewijze renovatie van huurwoningen. Voor de hoofdstukken 1 en 2 geldt dat de maatregelen ingaan per 1 januari 2010 en op 1 januari 2014 vervallen. Hoofdstuk 3 bevat wetswijzigingen die gelden voor alle projecten in het ruimtelijke domein. Deze wijzigingen behouden hun werking ook na 1 januari 2014.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.127, A) is op 18 november 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

Na een debat over de mogelijke controversialiteit van onderwerpen na de val van het Kabinet Balkenende IV, heeft de Eerste Kamer op 9 maart 2010 na stemming bij zitten en opstaan besloten dit wetsvoorstel niet controversieel te verklaren. D66, OSF, PvdD, SP, GroenLinks en de Fractie-Yildirim stemden voor het controversieel verklaren.

Het voorstel is op 16 maart 2010 na hoofdelijke stemming met 48 stemmen voor (de aanwezige leden van CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie en SGP) en 17 stemmen tegen (de aanwezige leden van de overige fracties) aangenomen door de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2009

titel

Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

232
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-232] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-232] documenten