31.905

Wijziging Wet op de zorgtoeslag en de Zorgverzekeringswet inzake enkele technische verbeterpuntenMet dit voorstel van wet worden de Wet op de zorgtoeslag (Wzt) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) op enkele beperkte punten van technische aard gewijzigd.

Eén van de aanpassingen is dat het onderdeel van de 'Wet verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering' komt te vervallen, in verband met het opnemen van een nieuw artikel inzake de vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.905, A) is op 1 oktober 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 oktober 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 486 van 26 november 2009.


Kerngegevens

ingediend

27 maart 2009

titel

Wijziging van enkele wetten vanwege enige technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.
  • Artikel II werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Documenten

6